O NÁS

RC MODELL CLUB Praha 4

zpět

30.10.2009
Hodnocení sezony skupiny M za rok 2009

Hodnocení uplynulé sezóny očima vedoucího skupiny M p. ing. Ivan Kneyse najdete zde.

28.10.2009
Širší nominace pro r. 2010

Vedoucí skupiny M p. ing. Ivan Kneys zveřejnil širší nominaci závodníků pro rok 2010. Více najdete zde.

11.10.2009
Diskuse o změnách národních pravidel 2010

Hydrosfera otevřela v těchto dnech diskusi o úpravě způsobu počítání výsledků jednotlivých závodů seriálu MiČR skupiny M. Vzhledem k tomu, že k diskusi není podáno žádné vysvětlení, tak jen krátce nastíním o čem se má diskutovat. Ti, co seriál jezdí, systém znají. Jede se v sobotu a v neděli, každý den dvě jízdy. V sobotu jsou skupiny vždy sestaveny náhodně, v neděli podle výkonů dosažených v sobotu. Pro konečný výsledek se berou dva nejlepší výsledky, ale tak, že pokud jsou dva nejlepší ze soboty, vezme se pouze jeden a druhý z neděle. Pokud jsou dva nejlepší v neděli, vezmou se oba tyto dva výsledky.

A logicky, pokud je jeden ze soboty a jeden z neděle, vezmou se tyto.

Otázka zní, zda nebrat prostě dva nejlepší výsledky ze čtyř jízd. Diskutovat můžete na Hydrosfeře nebo svůj názor posílejte na náš mail.

21.09.2009
Ejpovice 2009

Tuto sobotu a neděli jsme se v tomto roce naposledy sešli abychom změřili své síly v přátelském závodě v Ejpovicích. Součástí tohoto závodu je vždy slavnostní vyhlášení výsledků a diskuse o úpravách pravidel. V podstatě se podařilo domluvit, že místo ECO standard a ECO LiPo budou zařazeny soutěže ECO M

team a zároveň bude vypsána třída nová s pracovním názvem ECO 10. Tuto třídu by jely modely v provedení ECO expert, délka jízdy by byla 10 minut. Konečné znění pravidel pro tuto třídu a zvážení úpravy časového plánu bude zpracováno v průběhu soutěžní pauzy. Výsledky posledního závodu jsou k nahlédnutí zde .
14.09.2009
Závěr sezony 2009 a úpravy pravidel skupiny M pro rok 2010
Posledním závodem seriálu skupiny M v Praze končí sezona 2009. Jak vše dopadlo se můžete podívat zde. Vyhlášení výsledků a diskuse k pravidlům pro rok 2010 proběhne jako vždy v Ejpovicích(PROPOZICE) při posledním soutěžním setkání lodních modelářů skupiny M v roce 2009. Úvahu nad změnami pravidel v podání Jardy Rezka uvádíme zde .
01.04.2009 Články A123 a pravidla skupiny M

Vzhledem k diskusím ohledně nesprávného zařazení baterií A123 mezi baterie LiFePo místo Lithium Iontové v pravidlech NAVIGA,  uvádíme zde správné názvy těchto baterií. Další podrobnosti jsou k dispozici na www.a123systems.com .

30.03.2009 Organizace soutěží skupiny M

Vedoucí sekce M ing. Ivan Kneys vydal pokyny k organizaci soutěží skupiny M v roce 2009, které můžete shlédnout zde. .

07..02.2009 Nová pravidla pro rok 2009 skupiny M jsou na světě

Po dlouhých jednáních jsou konečně nová pravidla (dodatek ke stávajícím) ohledně pohonných zdrojů a bezpečnosti na světě. Jedná se o kompromisní řešení, aby s ním mohla žít většina států, proto každý musel někde slevit. Dodatek k pravidlům, zatím pouze v němčině,  najdete zde.