Měnit či neměnit pravidla skupiny M pro rok 2010.

 

Je konec sezony 2009. V následujícím roce se bude konat MS skupiny M, při kterém bude možno podat návrh na úpravu pravidel. Otázka je, zda něco měnit. Zde naváži na „Návrh pravidel“, který připravil Michal Kneys.

Je pravda, že všichni jsme spokojeni s novými zdroji, jak LiPo, tak A123. Zdá se, že životnost nově schválených baterií bude více než dostačující, také jejich bezpečnost se stále zvyšuje. Jediným problémem je zde výkon zdroje, kde u A123 je přesně stanoven, ale u LiPo se neustále zvyšuje v rámci stanoveného váhového limitu. Je třeba to řešit? V případě, že ano, tak jak?

Další otázkou je bezpečnost. U A123 je článek poměrně dobře chráněn, pouze je třeba zamezit mechanickému namáhání pólů článku. Článek LiPo je naopak snadné mechanicky poškodit, proto je třeba LiPo baterie chránit obalem. Další jejich slabinou jsou vývody jednotlivých pólů, které je třeba pevně fixovat. Výrobci LiPo baterií toto řeší různými způsoby, někdy destičkou tištěných spojů, někdy pouze více vrstvami izolační pásky. To platí jak u kabelů, tak i u konektorů pájených přímo na póly článku. Jak budeme toto kontrolovat u baterií vyrobených místními, či zahraničními výrobci? Je to třeba?

Povolit pouze baterie v krabičce z tvrdého plastu do vlhkého prostředí je nevhodné, voda se snadno dostane dovnitř, vysušit takovou baterii je pak velmi nesnadné.

Zakázal bych používat LiPo baterie nafouklé, mechanicky poškozené, s holými kontakty a podobně. Ostatní podle mého nelze a proto nemá smysl kontrolovat. Tak je to zvykem v jiných modelářských odbornostech.

Ve svém návrhu Michal hovoří o nové třídě ECO standard. Myslím, že zavádět nové třídy je zbytečné. Tento nový Standard by byl stejně rychlý jako ECO M expert, který je o polovinu lehčí a tím méně náchylný na poškození při kolizích. Pořizovací cena ECO M je nižší. Ti, co ještě vlastní ECO standard, mohou tento model beze změny použít pro třídu ECO expert.

I třída ECO LiPo již pozbývá svého původního významu, není důvod testovat něco, co je pravidly povoleno. Taková třída by měla význam v případě, že by umožňovala testovat zapojení více článků v serii než 2, byla by omezena pouze váhou baterie a   jejím napětím.

Já bych  navrhoval maximálně podporovat třídy ECO M, kde nám vyrůstá množství modelářské mládeže. V ušetřeném čase bych pevně zakotvil jízdu ECO M Team, kde by po celou sezonu soutěžily stabilní týmy a jejich soutěž by byla součástí MiČR, podobně jako na MS. Tento systém by motivoval jednotlivé členy k účasti na závodech, neboť jejich nepřítomnost by oslabovala celý tým.

Když už jsem zabrousil do národních pravidel, možná by bylo dobré zamyslet se nad systémem počítání výsledků závodu. Proč dva dobré sobotní výsledky nestačí na umístění, ale naopak dva nedělní ano. Nepřipadá mi to zcela spravedlivé.

 

Doufám, že můj příspěvek do diskuse najde odezvu. Těším se do Ejpovic.

 

Jarda Rezek