Propozice soutěže
lodních modelářů
tříd skupiny M s elektrickým pohonem

POŘADATEL:
Klub lodních modelářů Plzeň - Doubravka
ČÍSLO SOUTĚŽE:
DATUM:
29.-30.9.2001
MÍSTO KONÁNÍ:
Ejpovice u Plzně - autokemping Diana
VYPSANÉ TŘÍDY:
FSR-ECO Standard, FSR-ECO Expert, FSR E21, Mono 1-3,
Hydro 1-3, F3E, F1E, FSR E 400
ŘEDITEL SOUTĚŽE:
Ivan Škába
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Ivan Kneys
PRAVIDLA:
pravidla Naviga s dodatky pozor !!! , kategorie Mono a Hydro se pojedou zkušebně Mono / 6 minut - Hydro / 5minut
PODMÍNKY ÚČASTI:
doručení přihlášky (formulář v souboru PrihlaskaPlzen0109.pdf) do 27.9. 2001 na adresu:
Ivan Škába
Slovanské údolí 47
318 02 Plzeň
tel. 0602/467734
e-mail: ivan.skaba@email.cz
STARTOVNÉ:
Senioři 50.- Kč za třídu, junioři 25.- Kč za třídu
nečlenové SMČR dvojnásobek
PROTESTY:
písemně s vkladem 100.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 60 min. po incidentu
DOKLADY:
Členský průkaz-sportovní licence členů SMČR
FREKVENCE:
27 a 40 MHz, dle Generální licence číslo GL-15/R/2000
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace
UBYTOVÁNÍ:
zajištěno v Autokempu Diana
STRAVOVÁNÍ:
v místní restauraci.


Časový plán soutěže (bez záruky)
Pátek 28. 9. 
18.00 - 20.00 - presentace účastníků, trénink
Sobota 29. 9.
8.00 - 8.45

9.00
9.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.30
17.30 - 19.00

- presentace, trénink

- zahájení soutěže
- I. kolo FSR, MONO, HYDRO
- přestávka na oběd

 - II. kolo FSR, MONO, HYDRO
 - III. Kolo FSR, F3E

Neděle 30. 9.
8.30 - 9.00
 9.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.30 - 16.00
 - F3E
- III. kolo MONO, HYDRO, IV kolo FSR E
- přestávka na oběd
- IV. kolo MONO, HYDRO
 - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Přesný časový rozpis jednotlivých startů bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.