Propozice prvé (přeložené) soutěže seriálu Mistrovství ČR
lodních modelářů 2016 s mezinárodní účastí

LO - 26.

24.9. - 25.9. 2016

Praha

POŘADATEL:
Svazu modelářů ČR
POVĚŘENÝ KLUB:
RC MODELL CLUB Praha
TŘÍDY:
Mini Eco St., Mini Eco Exp., Eco Standard., Eco expert., Mini Mono, Mono1, Mono2, Mini Hydro, Hydro1, Hydro2, , FSRE
MÍSTO KONÁNÍ:
 Praha 4 Chodov, Nádrž mezi Košíkem a Sádkou ( Osohova ul. u OMV čerpací stanice)
PRAVIDLA:
Pravidla Naviga 2016 + národní pravidla 2016
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Zdeněk Fišer
HLAVNÍ POŘADATEL:
Zbyněk Fišer
PŘIHLÁŠKY:
na níže uvedený mail nebo poštou nejpozději do 22.09.2016 na adresu:

Zbyněk Fišer
Zahradní 1862
250 88 Čelákovice
tel. 724 920423,  zbynek.fiser@seznam.cz

STARTOVNÉ:
senioři 100,- Kč za třídu, junioři 50,- Kč za třídu
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace
PROTEST:
písemně s vkladem 300.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po incidentu
DOKLADY:
Členský průkaz-sportovní licence členů SMČR s platností pro rok 2016
FREKVENCE: 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz, dle platných "Všeobecných oprávnění" ČTÚ
UBYTOVÁNÍ: zajišťují si závodníci sami
STRAVOVÁNÍ: Občerstvení možné v restauraci "v Bowling klubu" v místě konání soutěže, bufet pro záávodníky na startovišti
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
trasa metro C zastávka Chodov, dále autobus č 122 směr Skalka, zastávka "Donovalská".


Časový plán soutěže (bez záruky)
Sobota  24.9.
 08.00 - 9.00
09.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 18.00
 - presentace, trénink

- I.jízdy, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
- přestávka na oběd

- II. jízdy ECO, MONO, HYDRO, FSRE,

Neděle  25.9.
08.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.30

    16.00

 - III. jízdy F1E, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
 - přestávka na oběd
 - IV. jízdy ECO, MONO, HYDRO, FSRE

- vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

přesný časový plán soutěže bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.