K novým pohonným zdrojům.

Vzhledem k tomu, že se po MS Naviga 2008 skupiny M a po zveřejnění některých informací množí dotazy jak a co se bude jezdit, zda může model který startoval ve třídě ECO LiPo (dodatečně, ještě před prvou soutěží zařazené do národní třídy ECO Profi CZ) startovat ve třídě ECO Expert, zda se tím že jsem pro zbytek sezóny (závody v Borovanech, Náchodě a v Plzni Ejpovicích) povolil používání nových pohonných zdrojů LiPo a LiFePo se nebudou cítit poškozeni někteří modeláři, kteří jezdí se články NiMh, atd, musím ještě jednou reagovat.

Vážil jsem si atmosféry, která byla mezi českými modeláři na mistrovství světa ve Waršavě, ne tak dobrá atmosféra však byla při jednání států, kde se projednávaly změny pravidel a kde byly navrhovány a odsouhlaseny někdy nesmyslné zásahy do pravidel – viz. např. návrh na vyřazení třídy ECO Standard z pořadu mistrovství, i když to byla druhá nejobsazenější třída celého MS (21 juniorů, 29 seniorů). Podle závěrů dalšího jednání států posoudí veškeré navrhované změny pravidel technická komise, ve které má Česká republika tři zástupce a tak mohou být některé nesmyslnosti dodatečně korigovány.

Tedy k jednotlivým, mezi modeláři diskutovaným problémům:

ECO Standard
Tato třída odpovídající stavebním předpisům podle pravidel Navida 2008  je vypsána pro soutěže v národních pravidlech pro rok 2008. Pokud dojde k nesmyslnému vyřazení třídy z programu MS na základě hlasování ve Waršavě (podle informace víceprezidenta prezidia Navigy  Ing. Vratislava Švorčíka však o tom s konečnou platností rozhodne prezidium Navigy) a mezi modeláři v České republice bude o tuto třídu zájem, bude nadále vypisována jako národní třída (ovšem bez možnosti startu na mezinárodních soutěžích, kde vypsána nebude). Předpokládám, že stejný postup bude zvolen i v žákovské třídě a Moravském poháru.

Použití nových pohonných zdrojů LiPo a LiFePo

O povolení ve Waršavě schválených nových pohonných zdrojů pro zbytek sezóny jsem rozhodl po konzultacích se členy ve Waršavě nově zvolené technické komise Naviga skupiny M Vratislavem Švorčíkem, Zbyňkem Fišerem a Michalem Kneysem.

V dokumentu zveřejněného dne 22.7.2008 jsem uvedl to, co bylo na odsouhlaseno na zasedání členských států s poznámkou, že dopracováním změn, schválených podle belgického návrhu se bude ještě zabývat Technická komise Navigy skupiny M (stanovení celkové hmotnosti článků – může být vyšší s ohledem na bezpečnost, zapojení článků v sadě), přesto jsou však některé schválené úpravy jednoznačné a že tudíž lze nové články použít pro testování.

Vycházel jsem z toho:

- že o titulech mistrů republiky je v podstatě rozhodnuto, takže použití „výhodnějších“ zdrojů nikoho nepoškodí, všichni mají stejnou šanci,

- že většina modelářů jezdí pro radost a nebude se cítit poškozena tím, že některý závodník  použije nově povolené pohonné zdroje a dosáhne lepšího výsledku než ten, kdo pojeden s NiMh články a že spíše budou mít modeláři dobrý pocit z toho, že si konečně mohou zajezdit bez obavy, že jim články NiMh vzhledem k nízké kvalitě „umřou“ po několika jízdách,

- že náklady na pohonné zdroje v posledních letech přesáhly možnosti bezproblémového financování a že někteří modeláři nemají v závěru s čím jezdit, protože články NiMh jim v podstatě odešly a oni čekali, jaké padne rozhodnutí na MS. Nemělo pro ně význam, aby si na zbývající  dva seriálové a jeden veřejný závod pořizovali NiMh.

- LiPo a pravděpodobně i LiFePo vydrží oproti NiMh podle dosavadních zkušeností více než na jeden nebo dva závody a možná i více než na jednu sezónu.

- Všichni modeláři bez výjimky mohou ve zbytku sezóny experimentovat a srovnávat nové články s NiMh a zvolit ty zdroje, které jim budou v příští sezóně optimálně vyhovovat (Vždyť se články LIPO jezdili doposavad pouze Švorčík, Fišer, Sršňová, J. Rezek, Kneys, Štěrba a Pubec ve třídě ECO LiPo a J. Rezek v FSRE). 

Použití pohonných zdrojů v modelech lodí

Podle pravidel Naviga model, který odpovídá stavebním předpisům více tříd, může v těchto třídách startovat. Podle této zásady je nutno posuzovat zda model, který je přihlášen ke startu v některé třídě, odpovídá stavebním předpisům této třídy či nikoliv. Ve stavebních předpisech je u některých tříd omezeno použití trupů (např. u tříd Mini ECO trupy  typu Hydro) nebo pohonů (u tříd ECO použití pohonu poloponořeným šroubem), u všech tříd jsou definovány pohonné zdroje.

V diskusi k problematice startu modelu, který doposavad startoval ve třídě ECO profi CZ (povoleny články LiPo a LiFePo – A123, rozšířené po zařazení třídy DEMO ECO LiPo do programu MS Naviga 2008 o modely odpovídající stavebním předpisům této DEMO třídy) ve třídě ECO Expert je nutno vycházet z výše uvedené zásady.

Třída ECO profi CZ /ECO LIPO model o celkové hmotnosti min. 1000 gramů, s libovolným motorem  a pohonnými zdroji LiPo a LiFePo. U DEMO třídy ECO LiPo byla pode pravidel povolena max. celková hmotnost článků LiPo 280 gramů včetně konektorů, kabelů a ochranného obalu, akumulátory LiFePo nebyly povoleny. Jako národní třída v roce 2008 končí, Od roku 2009 zařazena do třídy Naviga ECO Expert.

Třída ECO Expert model o celkové hmotnosti min. 1000 gramů, s libovolným motorem  a pohonnými zdroji 7 článků NiMh typ Sub C, od 22.7.2008 je povoleno použití článků LiPo,
max. hmotnost jednoho článku LiPo 140 gramů, celková hmotnost pohonné LiPo sady je stanovena max. 280 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu. Pro akumulátory LiFePo je pro třídu ECO je stanoven počet článků na max. 6 a celková hmotnost pohonné LiFePo sady je stanovena na max. 510 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Při dodržení výše uvedených hmotnostních limitů může závodník s jedním (nebo dvěma modely – jeden jako náhradní) startovat jak ve třídě ECO profi CZ/ECO LiPo tak ve třídě ECO Expert.

U ostatních tříd jsem nezaznamenal žádné zmínky o tom, že by povolení nových zdrojů LiPo nebo LiFePo mělo mít za následek nějaké problémy.

V závěru tohoto dokumentu chci všechny modeláře skupiny M požádat, aby veškeré dotazy k výkladu pravidel, zařazení nebo vyřazení tříd řešili výhradně se mnou jako vedoucím skupiny M a zbytečnými diskusemi mezi nekompetentními osobami nebo zavádějícími názory zkreslujícími objektivní realitu neovlivňovali modelářskou veřejnost.

Pokud budou mít modeláři v České republice zájem o úpravu pravidel, je dostatek prostoru na závěrečné soutěži v Ejpovicích o projednání návrhů a formulování příslušných závěrů pro zasedáni předsednictva KLoM a následné zařazení do sportovního řádu na rok 2009, tak jako to bylo např. při projednávání odchylky provádění jízd (nahrazení finále), která i přes nesouhlas některých českých modelářů nalezla příznivce nejen u nás, ale i u zahraničních účastníků našich soutěží.

 

V Plzni dne 8.8.2008    Ivan Kneys Vedoucí skupiny M