POHONNÉ ZDROJE PRO MODELY SKUPINY  M

 

Na MS Naviga skupiny M bylo na zasedání členských států  odsouhlaseno použití nových pohonných článků a změny tříd Navigy. Dopracováním změn, schválených podle belgického návrhu se bude ještě zabývat Technická komise Navigy skupiny M (stanovení celkové hmotnost článků – může být vyšší s ohledem na bezpečnost, zapojení článků v sadě), přesto jsou však některé schválené úpravy jednoznačné a tudíž lze nové články použít pro testování.

Pro zbytek sezóny 2008, na závody v Borovanech, Náchodě a v Plzni povoluji následující odchylky od stávajících pravidel Naviga 2007 a jejich doplňků:

1)  V modelech tříd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE je povoleno použití článků LiPo a akumulátorů LiFePo (A 123) (Lithium Železo Fosfát).
Pro třídu FSRE je použití článků  LiPo povoleno pouze výměny v průběhu soutěžní jízdy.

2)   Max. hmotnost jednoho článku LiPo pro třídy Mini ECO je stanovena na 60 gramů, celková hmotnost pohonné LiPo sady max. 120 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu. Články nesmí být pro dosažení hmotnostního limitu jakkoli upravovány odstraněním obalu atp.

Pro použití akumulátorů LiFePo ve třídách Mini ECO stanoví max. počet článků a max. celkovou hmotnost pohonné sady Technická komise Navigy s platností pro rok 2009.

3)      Pro třídy ECO, Mono, Hydro a FSRE je stanovena max. hmotnost jednoho článku LiPo
na 140 gramů.

Pro třídy ECO, Mono 1 a Hydro 1 je celková hmotnost pohonné LiPo sady stanovena max. 280 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Pro  Mono 2, Hydro 2 dvojnásobek základní sady, tj.  celková hmotnost pohonné LiPo sady  max. 560 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Pro třídu FSRE trojnásobek základní sady tj.  celková hmotnost pohonné LiPo sady  max. 840 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu. Při použití LiPo článků ve třídě FSRE není v průběhu jízdy povolena výměna!

Články (pohonné LiPo sady) nesmí být pro dosažení hmotnostního limitu jakkoli upravovány odstraněním obalu atp.

4)      Pro akumulátory LiFePo je pro třídy ECO, Mono 1 a Hydro 1 stanoven počet článků na max. 6, celková hmotnost pohonné LiFePo sady je stanovena na max. 510 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Pro  třídy Mono 2, Hydro 2 je stanoven počet článků na max. 10, celková hmotnost pohonné LiFePo sady je stanovena na max. 850 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Pro třídu FSRE je pro testování v roce 2008 je povoleno použití třech základních sad akumulátorů LiFePo stanovených pro třídy ECO, Mono1 a Hydro 1 tj.  počet článků max. 18, celková hmotnost všech pohonných LiFePo sad je stanovena na max. 1530 gramů včetně kabelů, konektorů a ochranného obalu.

Pro rok 2009 bude pro třídu FSRE použití akumulátorů LiFePo řešit Technická komise (stanovení max. počtu článků, zapojení a max. celková hmotnost pohonných sad).

5)  Hmotnost modelů tříd Mini ECO byla upravena, minimální hmotnost modelu připraveného k jízdě (včetně startovního štítku) je 450 gramů (doposavad 500 gramů).

6)      U všech tříd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE lze nadále (i v roce 2009) používat články NiMh v počtu a zapojení odpovídajícím pravidlům Naviga.

 

V Plzni dne 22.7.2008                          Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M