Mistrovství světa skupiny M - 2008

12.7.2008 -19.7.2008

Warszawa -Polsko

 

 

zahaj1.jpg (87960 bytes)

panorama.jpg (345564 bytes)

prehled2.jpg (92832 bytes)

nast zah cz.jpg (92510 bytes)

sudi1.jpg (77917 bytes)

Eco team jun.jpg (107603 bytes)

depo Dvo.jpg (117448 bytes)

depo ch.jpg (112357 bytes)

depo chn.jpg (114838 bytes)

depo chn1.jpg (122054 bytes)

depo UKR.jpg (118224 bytes)

divaci1.jpg (100504 bytes)

H2 jída 2.JPG (66740 bytes)

H jizda.jpg (81224 bytes)

H3 ja vr.jpg (70899 bytes)

H3 molo.jpg (106526 bytes)

H3 smula.jpg (72717 bytes)

hydro molo.jpg (108804 bytes)

 

mod H slo.jpg (117747 bytes)

peluci.jpg (86759 bytes)

pep H2.jpg (77329 bytes)

pocitaci1.jpg (84111 bytes)

pripr li ho.jpg (115055 bytes)

start H2.jpg (84103 bytes)

schuze sekce1.jpg (101529 bytes)

sekce3.jpg (82395 bytes) 

sudi saf.jpg (75140 bytes)

team1.jpg (98419 bytes)

team start.jpg (91882 bytes)

team jun.jpg (102328 bytes)

depo cz.jpg (98663 bytes)

vyhl EcoLiPo.jpg (106572 bytes)

vyhl F1E.jpg (80578 bytes)

vyhl F1E+.jpg (98386 bytes)

vyhl FSREjun.jpg (93046 bytes)

vyhl jar.jpg (87652 bytes)

vyhl fsre.jpg (701943 bytes)

eco stupne.jpg (89673 bytes)

vyhl Eco team.jpg (110667 bytes)

vyhl mini ecojun.jpg (114410 bytes)

cz team.jpg (96438 bytes)

konec.jpg (90324 bytes)