Výsledky Seriálu MRČR  skupiny M - 2007

 

Třída: E 400 - junioři
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Pelouch David CZ 145-53 Ledenice 1 300 1 202 1 150 1 320 1 300 3 920
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Kr. 975 1 335 767 1 173 325 3 483
3 Trojan Jaroslav CZ 348-08 KLM Třešť 1 138 801 383 1 027   2 966
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Kr. 813 668   147 813 2 294
5 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno       586 1 138 1 724
6 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko   534     975 1 509
7 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 650 267   440 163 1 357
8 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4   401     650 1 051
9 Stankiewicz Przemyslaw   POL-737 Polsko   935       935
10 Heidinger Robert ml. CZ 145-50 Ledenice       880   880
11-12 Hosnedl Petr CZ 145-20 Ledenice       734   734
11-12 Polák Jan CZ 058-70 Hradec Kr. 488         488
13 Hanzlík Martin   CZ 145-052 Ledenice         488 488
14 Zajíc Pavel CZ 058-47 Hradec Kr. 325         325
15 Čeněk Adam CZ 511- Ledenice       293   293
16 Dvořák Jan CZ 058-61 Hradec Kr. 163         163
17 Fišer Štepán   CZ 182- Praha 4   134       134
5 852 6 277 2 300 6 600 5 852 22 744
Třída: E 400 - senioři
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Pelouch Jiří CZ 145-14 Ledenice 1 365 1 410 1 365 1 400 1 350 4 175
2 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 1 252 1 323 569 1 306   3 881
3 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 1 137 1 146 1 252 1 214 981 3 612
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 1 024 1 234 1 137 934 614 3 395
5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 683 1 058 341 1 120 859 3 037
6 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 910 970 796     2 676
7 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod       1 026 1 227 2 253
8 Sršňová Zdeňka st. CZ 148-13 Náchod 228 529 683 280 369 1 581
9 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4       840 736 1 576
10 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice   794   746   1 540
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 796 705       1 501
12 Kodytková Petra   CZ 148-14 Náchod   353   466 491 1 310
13 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 341 176 455 374   1 170
14 Zomb Piotr   POL Polsko         1 104 1 104
15 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno       654 246 900
16 Stankiewicz Gienek   POL-736 Polsko   881       881
17 Gregor František CZ 348-07 KLM Třešť 113 618 113 94   844
18 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 455 265     123 843
19 Ferjančič Bohuslav   CZ 145-31 Ledenice   441   186   627
20 Polák Michal CZ 058-69 Hradec Kr. 569         569
21 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4       560   560
22 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4   89       89
8 873 11 992 6 711 11 200 8 100 38 124
Třída: ECO standard - junioři
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Stankiewicz Przemyslaw POL-737 Polsko 1 220 1 220     1 250 3 690
2 Pelouch David   CZ 145-53 Ledenice   488 1 190 935 834 2 959
3 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno       1 202 1 041 2 243
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Kr. 488 244 893 668 416 2 049
5 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4   976 298   625 1 899
6 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Kr. 732 732   134 209 1 673
7 Trojan Jaroslav CZ 348-08 KLM Třešť     595 801   1 396
8 Dimitrov Vladimir   BG 159 Bulharsko       1 335   1 335
9 Dimitrov Georgi   BG 155 Bulharsko       1 068   1 068
10 Dvořák Jan CZ 058-61 Hradec Kr. 976         976
11 Leskovska Michaela   BG 258 Bulharsko       534   534
12 Heidinger Robert ml.   CZ 145-50 Ledenice       401   401
13 Hosnedl Petr   CZ 145-20 Ledenice       267   267
14 Zajíc Pavel CZ 058-47 Hradec Kr. 244         244
3 660 3 660 2 976 7 345 4 375 20 734
Třída: ECO standard - senioři
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 491   1 291 1 300 1 300 3 891
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4   1 320 1 191   1 138 3 649
3 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 981 1 027 992 975   3 000
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 1 227 293 894 813 650 2 934
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 859 586 794 1 138 163 2 791
6 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 614 880 1 093 650 813 2 786
7 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 1 350 1 173       2 523
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 369 440 398 488 488 1 416
9 Liesch Bernd   D-604 Německo     1 390     1 390
10 Toroniewski Waldemar POL-752 Polsko 1 104         1 104
11 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 736   99 163   998
12 Stankiewicz Eugeniusz   POL Polsko         975 975
13 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice   734       734
14 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno       325 325 650
15 Šteffel Václav   CZ 039-16 Plzeň   147 199     346
16 Polák Michal CZ 058-69 Hradec Králo 246         246
17 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 123         123
8 100 6 600 8 341 5 852 5 852 29 556
Třída: ECO expert - junioři
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Stankiewicz Przemyslaw POL-737 Polsko 250 618     1 150 2 018
2 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 501 441     383 1 325
3 Dimitrov Vladimir BG 159 Bulharsko       1 150   1 150
4-5 Dimitrov Georgi BG 155 Bulharsko       767   767
4-5 Piotrowski Kacper POL-647 Polsko         767 767
6 Leskovska Michaela BG 258 Bulharsko       383   383
Třída: ECO expert - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 1 336 1 410 1 274 1 323 1 420 4 166
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 1 420 1 323 742 1 410 1 336 4 166
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 1 170 1 234 1 061 1 234 1 252 3 720
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 1 252 1 146 1 167 1 058 1 170 3 589
5 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 1 086     1 146 835 3 067
6 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 835 1 058 425 705 1 086 2 979
7 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 919 970 955 353 84 2 844
8 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 1 003 705 638 794 751 2 548
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 751 794 531 881 585 2 426
10 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod     213 970 919 2 102
11 Zomb Piotr POL- Polsko   881     1 003 1 884
12 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 168 89 849 89 669 1 686
13 Liesch Bernd   D-604 Německo     1 380     1 380
14 Stankiewicz Przemyslaw jun POL-737 Polsko 250 618     501 1 369
15 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 417 353 319 265 417 1 187
16 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 501 441     168 1 110
17 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice   529   441   970
18 Stankiewicz Gienek POL-736 Polsko 585 176       761
19 Kachnowicz Andrzej POL-660 Polsko 669         669
20 Dimitrov Vladimir jun BG 159 Bulharsko       618   618
21 Czerwiński Martin POL-636 Polsko 334 265       599
22 Dimitrov Georgi jun BG 155 Bulharsko       529   529
23 Piotrowski Kacper jun POL-647 Polsko         334 334
24 Stankiewicz Eugeniusz   POL Polsko         250 250
25 Leskovska Michaela jun BG 258 Bulharsko       176   176
26 Vaňouch Miloš   CZ 182-07 Praha 4     106     106
27 Toroniewski Waldemar POL-752 Polsko 84         84
12 780 11 992 9 554 11 992 12 780 45 319
Třída: Mono 1 - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 298 914 1 173 1 250 1 041 3 464
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 893 1 280 880 209 1 250 3 423
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 1 190 1 097 734 1 041 834 3 328
4 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4   731 440 834 416 2 005
5 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 595 366     625 1 586
6 Hopf Karl Heinz   D-1346 Německo     1 320     1 320
7 Heinecke Martin   D-369 Německo     1 027     1 027
8 Čížek Lukáš jun CZ 058-26 Hradec Králo       625 209 834
9 Lorenz Frank   D-916 Německo     586     586
10 Zomb Piotr jun POL- Polsko   549       549
11 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň       416   416
12 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4   183 147     330
13 Vaňouch Miloš   CZ 182-07 Praha 4     293     293
2 976 5 120 6 600 4 375 4 375 19 161
Třída: Mono 2 - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Lorenz Frank   D-916 Německo     1 150     1 150
2 Heinecke Martin   D-369 Německo     767     767
3 Hopf Karl Heinz   D-1346 Německo     383     383
2 300 2 300
Třída: Hydro 1 - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Pelouch Jiří CZ 145-14 Ledenice 1 150   1 220 1 190 1 190 3 600
2 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Kr.     244 893 893 2 030
3 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 383   488 298 595 1 466
4 Witt Christoper   D-1162 Německo     976     976
5 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 767         767
6 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň     732     732
7 Dimitrov Vladimir jun BG 159 Bulharsko       595   595
8 Pelouch David jun CZ 145-53 Ledenice         298 298
2 300 3 660 2 976 2 976 10 464
Třída: Hydro 2 - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 1 220 1 250 1 250 732 1 190 3 720
2 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4     416 1 220 893 2 529
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 244 834 625 976 298 2 435
4 Czerwiński Martin POL-636 Polsko 976 1 041       2 017
5 Pelouch Jiří CZ 145-14 Ledenice 488 625   244   1 357
6 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 732 209 209     1 150
7 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4       488 595 1 083
8 Heinecke Martin   D-369 Německo     1 041     1 041
9 Witt Christoper   D-1162 Německo     834     834
10 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4   416       416
3 660 4 375 4 375 3 660 2 976 16 582
Třída: FSR E21 - společná
  Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Lo 26 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 209 1 250 1 250 1 250 1 041 3 750
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 1 250 1 041 834 834 1 250 3 541
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 1 041 834 209 1 041 625 2 916
4 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 416 625 625 625 416 1 875
5 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 834 209 416 416   1 666
6 Liesch Bernd   D-604 Německo     1 041     1 041
7 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň         834 834
8 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice   416   209   625
9 Kachnowicz Andrzej POL-660 Polsko 625         625
10 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň         209 209
4 375 4 375 4 375 4 375 4 375 17 082
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  byl započten součet třech nejlepších výsledků ze serialových soutěží - tyto výsledky jsou v tabulce vyznačeny tučně. Ve třídách, kde se soutěže zúčastnili méně než 3 startující, nebyly body do seriálu MiČR přidělovány. Do hodnocení třídy ECO expert jun. jsou započteny výsledky, dosažené závodníkem v soutěži společné skupiny. 
Tabulku z výsledkových listin seriálových soutěží sestavil Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M