Propozice čtvrté soutěže seriálu Mistrovství ČR 2007
lodních modelářů
skupin F1, F3, ECO, FSRE, MONO, HYDRO s elektrickým pohonem
LO - 25.

POŘADATEL:
z pověření Svazu modelářů ČR pořádá Klub lodních modelářů č.145, Ledenice
VYPSANÉ TŘÍDY:
E 400, FSRE, Eco st., Eco exp., Mono1, Mono2, Mono3, Hydro1, Hydro2, Hydro3
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Borovany, rybník Pražan, ve dnech 25.08.-26.08.2007
PRAVIDLA:
Pravidla Naviga 2007 + národní pravidla 2004
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Ivan Kneys CZ 21/A/OS
ŘEDITEL SOUTĚŽE:
Zdeněk Hanzlík
HLAVNÍ POŘADATEL:
Jiří Pelouch st.
PŘIHLÁŠKY:
pomocí elektronické přihlášky "ON LINE" ,  nejpozději do 23.08.2007

nebo na adresu:

Zdeněk Hanzlík
Oskara Nedbala 21
370 05 České Budějovice

 na přiloženém formuláři, nejpozději do 22.08.2007. Tel.:+420 603889130 .

 E-mail hz-hanzlik@app-projekt.cz

STARTOVNÉ:
senioři 100,- Kč za třídu, junioři 50,- Kč
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace
PROTEST:
písemně s vkladem 300.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 60 min. po incidentu
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Členský průkaz-sportovní licence členů SMČR s platností pro rok 2007, modely dle platných stavebních předpisů
KMITOČTOVÁ PÁSMA: 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz (DSM Spektrum), dle platných "Všeobecných oprávnění" ČTÚ
UBYTOVÁNÍ: zajistí si každý sám:

Penzion Borovský mlýn - 300 m od místa soutěže

Tel/fax: +420 387981504, mobil: +420 604943868

 

Penzion Valeš Borovany - 2 km od místa soutěže

Tel/fax: +420 387981675

 

Hotel ALF Borovany - 2 km od místa soutěže

Tel/fax: +420 387980124

 

Stany a karavany je možno umístit přímo u vody.

STRAVOVÁNÍ: zajistí si každý sám, pořadatel nabídne občerstvení v místě soutěže.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Borovany, směr Penzion Borovský mlýn..


Časový plán soutěže (bez záruky)
Pátek   24.8.

17.00 - 19.00

- presentace účastníků, trénink

Sobota 25.8.
   8.00 - 08.30

      09.00
09.15 - 12.40
12.40 - 14.00
14.00 - 18.30

 - presentace, trénink

- zahájení soutěže
- I. kolo E400, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
- přestávka na oběd

- II. kolo E400, ECO, MONO, HYDRO, FSRE

Neděle 26.8.
 08.00 - 08.45

09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00

      16.15

 - snídaně, trénink

- III. kolo E400, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
- přestávka na oběd
- IV. kolo E400, ECO, MONO, HYDRO, FSRE

- vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

přesný časový plán soutěže bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.