Výsledky Seriálu MRČR  skupiny M - 2006

konečné pořadí 

 

Třída: FSR 400 - junioři
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Pelouch David CZ 145-53 Ledenice   1 250 1 250 1 190 1 138 3 690
2 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 1 280 1 041     1 300 3 621
3   Tlamicha Michal   CZ 018-17 Dvůr Králové 914 834 1 041   650 2 789
4 Dvořák Jan   CZ 058-61 Hradec Králo 1 097       975 2 072
5 Černický Ondřej   CZ 182-15 Praha 4 731 416 625     1 772
6 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4     834 595   1 429
7 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 549       813 1 362
8 Tlamicha Jan   CZ 018-12 Dvůr Králové 366 625 209   325 1 316
9 Heidinger Robert ml.   CZ 145-50 Ledenice       893   893
10 Černická Kateřina CZ 182-16 Praha 4   209 416     625
11 Zomb Piotr Polsko         488 488
12 Fišer Štepán   Praha 4       298   298
13 Zajíc Pavel   CZ 058-47 Hradec Králo 183         183
14 Polák Jan   CZ 058-70 Hradec Králo         163 163
5 120 4 375 4 375 2 976 5 852 20 701
Třída: FSR 400 - senioři
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 1 202 1 320 1 202 1 320 1 320 3 960
2 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 1 335 1 173 1 335 1 027 1 173 3 843
3   Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 1 068 880 1 068 1 173 734 3 309
4 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 801 1 027 801 880 1 027 2 934
5 Rezková Jolana   CZ 182-20 Praha 4 534 586 534 734 440 1 854
6 Petrle Jiří st.   CZ 182-11 Praha 4 401 440 401 147 880 1 721
7 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť   734 935     1 669
8 Švec Zdeněk   CZ 058-48 Hradec Králo 668       586 1 254
9 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 134 293 267 586 293 1 172
10 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 935         935
11 Linhart Jiří   CZ 148-02 Náchod     668     668
12 Černický Luděk       267 147 134     548
13 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň       440   440
14 Heidinger Robert st. CZ 145-49 Ledenice       293   293
15 Polák Michal   CZ 058-69 Hradec Králo         147 147
7 345 6 600 7 345 6 600 6 600 24 747
Třída: ECO st - junioři
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 1 320 1 220 1 280 1 220 1 280 3 880
2 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 734 732     1 097 2 563
3   Tlamicha Jan   CZ 018-12 Dvůr Králové 1 027 488 731   549 2 307
4 Hosnedl Petr   CZ 145-26 Ledenice     1 097 976   2 073
5 Černický Ondřej   CZ 182-15 Praha 4 440 976 549     1 965
6 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 1 173       731 1 904
7 Stankiewicz Przemyslaw     Polsko 880       914 1 794
8 Ferjančič Michal   CZ 145-16 Ledenice     914 732   1 646
9 Tlamicha Michal   CZ 018-17 Dvůr Králové 147 244 366   366 976
10 Zomb Piotr     Polsko 586         586
11 Heidinger Robert ml. CZ 145-50 Ledenice       488   488
12 Dvořák Jan   CZ 058-61 Hradec Králo 293       183 476
13 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4     183 244   427
6 600 3 660 5 120 3 660 5 120 21 085
Třída: ECOst - senioři
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Liesch Bernd D-604 Německo   1 365 1 380   1 350 4 095
2 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 975 1 137 1 274 1 320 1 227 3 821
3   Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 1 138 1 024 1 167 1 173 1 104 3 478
4 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 1 300 910 849 1 027 981 3 308
5 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 488 796 531 880 859 2 535
6 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 813 455 955 734 491 2 502
7 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 650 683 1 061 586 736 2 480
8 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť   569 742     1 311
9 Melchert Harald D-1306 Německo   1 252       1 252
10 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4   228 319 440 246 1 005
11 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň   341 638     979
12 Luplow Maik   D-289 Německo         614 614
13 Pauliny Luboš   CZ 039-09 Plzeň     425 147   572
14 Stankiewicz Eugeniusz     Polsko 325       123 448
15 Schmidt Holger   D-1017 Německo         369 369
16 Šteffel Václav   CZ 039-16 Plzeň   113 213     326
17 Heidinger Robert st. CZ 145-49 Ledenice       293   293
18 Stolarek Piotr     Polsko 163         163
19 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod     106     106
5 852 8 873 9 660 6 600 8 100 29 657
Třída: ECOexp - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 1 430 1 274 1 251 1 400 1 470 4 300
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 1 350 1 167 418 1 306 1 404 4 060
3   Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 1 271 425 1 183 1 120 1 202 3 656
4 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 635 1 061 974 1 214 1 136 3 411
5 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 874 955 1 113 186 935 3 003
6 Melchert Harald   D-1306 Německo   1 380 1 460     2 840
7 Mašek Jiří jun CZ 039-06 Plzeň 1 032 319 834 934 801 2 800
8 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 1 113 742 904 560 134 2 759
9 Hopf Karlheinz   D-1346 Německo     1 390   1 336 2 726
10 Liesch Bernd   D-604 Německo   106 1 321   1 270 2 697
11 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 954 638 486 654 1 003 2 611
12 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 795 849 765 466 735 2 409
13 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice     1 042 1 026   2 068
14 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 1 191   695     1 886
15 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň     626 746 467 1 839
16 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 556 531 556 374 669 1 781
17 Ferjančič Michal jun CZ 145-16 Ledenice     347 840   1 187
18 Stankiewicz Eugeniusz     Polsko 239       869 1 108
19 Luplow Maik   D-289 Německo         1 069 1 069
20 Zomb Piotr jun   Polsko 476       401 877
21 Kusz Jan     Polsko 715         715
22 Mašek Stanislav   CZ 039-01 Plzeň 159   70 280 268 707
23 Stankiewicz Przemyslaw jun   Polsko 80       535 615
24 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4         601 601
25 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň   213 277     490
26 Kachnowicz Andrzej     Polsko 398         398
27 Woźniak Krysztof jun   Polsko         334 334
28 Czerwiński Martin     Polsko 317         317
29 Hosnedl Petr jun CZ 145-26 Ledenice     209 94   303
30 Schmidt Holger   D-1017 Německo         200 200
31 Škába Ivan   CZ 039-04 Plzeň     139     139
32 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4         66 66
13 585 9 660 16 060 11 200 16 905 53 972
Třída: Mono 1 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 1 250 1 190 1 097 488 1 320 3 760
2 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 1 041 595 183 1 220 147 2 856
3   Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 625 893 914 244 1 027 2 834
4 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 834 298 549 976 880 2 690
5 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4     731 732 586 2 049
6 Hopf Karlheinz D-1346 Německo     1 280     1 280
7 Heinicke Martin   D-369 Německo         1 173 1 173
8 Schettler Nico     Německo         734 734
9 Zomb Piotr jun   Polsko 209       440 649
10 Kachnowicz Andrzej     Polsko 416         416
11 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod     366     366
12 Woźniak Krysztof jun   Polsko         293 293
4 375 2 976 5 120 3 660 6 600 19 007
Třída: Mono 2 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Kess Michael     Německo     0   1 150 1 150
2 Heinicke Martin   D-369 Německo     0   767 767
3 Hopf Karlheinz   D-1346 Německo         383 383
0 0 0 0 2 300 2 300
Třída: Mono 3 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Hopf Karlheinz   D-1346 Německo     0   1 190 1 190
2 Kess Michael     Německo     0   893 893
3   Schmidt Holger   D-1017 Německo         595 595
4 Heinicke Martin   D-369 Německo         298 298
0 0 0 0 2 976 2 976
Třída: Hydro 1 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 1 190 1 150 1 150 1 150 1 150 3 490
2 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 595 767 767 767 767 2 301
3   Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 298 383 383 383 383 1 149
4 Stolarek Piotr     Polsko 893         893
2 976 2 300 2 300 2 300 2 300 7 833
Třída: Hydro 2 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 767 1 150 1 220   1 220 3 590
2 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice     976   976 1 952
3   Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 1 150   488     1 638
4 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 383 767 244     1 394
5 Škába Pavel   CZ 039-24 Plzeň     732     732
6 Schmidt Holger   D-1017 Německo         732 732
7 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4         488 488
8 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4   383 0     383
9 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4         244 244
2 300 2 300 3 660 0 3 660 11 153
Třída: Hydro 3 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 0 0 0     0
Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4   0       0
Hopf Karlheinz   D-1346 Německo     0     0
Třída: FSR E21 - společná
  Lo 21 Lo 22 Lo 23 Lo 24 Lo 25 Celkový
Pořadí Jméno   Licence Klub Náchod Praha Ejpovice Borovany Praha výsledek
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 1 300 834 975 1 097 1 173 3 570
2 Liesch Bernd   D-604 Německo   1 041 1 138   1 320 3 499
3   Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 1 138 625 650 1 280 440 3 068
4 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 813 416 813 914 1 027 2 754
5 Melchert Harald   D-1306 Německo   1 250 1 300     2 550
6 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 975 209 488 366 586 2 049
7 Petrle Jiří st.   CZ 182-11 Praha 4 650   163 549 734 1 933
8 Ferjančič Michal jun CZ 145-16 Ledenice     325 731   1 056
9 Luplow Maik   D-289 Německo         880 880
10 Stankiewicz Eugeniusz     Polsko 488       293 781
Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 325     183 147 655
11 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 163         163
5 852 4 375 5 852 5 120 6 600 22 958
Poznámka:

Seriálové  mistrovství České republiky skupiny M s možností účasti zahraničních závodníků.
Pro konečné hodnocení  byl započten součet třech nejlepších výsledků z pěti seriálových soutěží, tyto výsledky jsou v tabulce vyznačeny tučně. 
Body pro vyhodnocení získávají jak členové SMČR, tak zahraniční účastníci (toto vzhledem k tomu, že bodový systém zohledňuje počty startujících ve třídě). Mistrem ČR je nejúspěšnější soutěžící – člen SMČR.
Ve třídách, kde se soutěže zúčastnili méně než 3 startující, nebyly body do seriálu MiČR přidělovány, třída Hydro 3 není hodnocena.
Tabulku z výsledkových listin seriálových soutěží sestavil Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M