Propozice třetí soutěže seriálu Mistrovství ČR

lodních modelářů pro rok 2005

 tříd skupiny M s elektrickým pohonem

 

Pořadatel :                                Klub lodních modelářů č 39, Plzeň - Doubravka

Číslo soutěže:                           Lo-23                                  Datum:  24.-25.6.2006

Místo konání:                            Ejpovice u Plzně – autokemping U jezera

Vypsané třídy:                          E 400, ECO standard, ECO expert, Mono 1 - 3,

Hydro 1 - 3, FSR E21                                                                                                                                                                   

Ředitel soutěže:                       Jan Koutník

Hlavní rozhodčí:                        Ivan Kneys CZ 21/A/OS

Obsluha počítače                      Ivan Škába, Jaroslav Rezek

Pravidla:                                   pravidla Naviga 2005, pro konání soutěžních jízd  platí národní pravidla 2004,

                                               schválená předsednictvem KLoM ČR

Podmínky účasti:                      doručení přihlášky  do 21.6. 2006 na adresu:

Ivan Kneys,  Kostincova 14, 326 00 Plzeň

                                               tel. +420 603 415 677      e-mail:  kneys@atlas.cz

                                                                                                                  přihlášení účastníci

              

                                               (požadavky na ubytování a stravování do 19. 6. 2006)                                                     

Soutěžní vklad:                         senioři 100.- Kč za třídu,  junioři 50.- Kč za třídu

                                               členové  SMČR mají slevu 50%

Protesty:                                  písemně s vkladem 100.- Kč hlavnímu rozhodčímu
do 60 min. po incidentu

Technická ustanovení:               Každý závodník SMČR musí mít členský průkaz - sportovní licence členů SMČR

                                               s vylepenou známkou na rok 2006, modely označené licenčním číslem musí

                                               odpovídat stavebním předpisům

Kmitočtová pásma:                    27 a 40 MHz, 2,4 GHz,  dle Generální licence č. GL-15/R/2000

Náhrady:                                  veškeré náklady si hradí účastníci  nebo jejich

                                               vysílající organizace

pozvaným juniorům ze širšího reprezentačního týmu, kteří se zúčastní soustředění

a soutěže seriálu Mi ČR, bude poskytnuta částečná úhrada nákladů.

 

Ubytování:                                zajištěno  v  Autokempu  U jezera 

Stravování:                                v místní restauraci  Diana

 

Pátek    23. 6.                          16.00   -  18.00    -        porada vedoucího skupiny M s účastníky
                                                                                  soustředění talentované mládeže

            18.00   -   20.00   -        presentace účastníků, trénink

 

Sobota  24.6.                            8.00    -   8.30    -         presentace, trénink

                                                9.00                   -         zahájení soutěže

             9.15    -  12.40   -         I. kolo E400, ECO,  MONO, HYDRO, FSR E21

                                               12.40    -  14.00   -         přestávka na oběd

                                               14.00    -  18.30   -         II. kolo E400, ECO,  MONO, HYDRO, FSR E21

                                                   

Neděle  25.6.                            8.00    -    8.45    -        snídaně, trénink  

                                                9.00     -  12.00    -        III. kolo  E400, ECO,  MONO, HYDRO, FSR E21

                       12.00     - 13.00     -        přestávka na oběd

                                               13.00    -  16.00    -        IV. kolo  E400, ECO,  MONO, HYDRO, FSR E21                                

                                               16.15    -  16.30    -        vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

                                               Přesný časový rozpis jednotlivých startů bude zveřejněn po ukončení prezentace.