Propozice třetí soutěže seriálu Mistrovství ČR 

lodních modelářů skupiny M 

POŘADATEL:
Klub lodních modelářů Jedenice
ČÍSLO SOUTĚŽE:
LO-24
DATUM:
2.9. - 3.9.2006
MÍSTO KONÁNÍ:
Borovany, rybník Pražan u penzionu Borovanský mlýn
VYPSANÉ TŘÍDY:
FSR E 400, ECO Standard, ECO Expert, Mono 1-3,
Hydro 1-3, FSRE21
ŘEDITEL SOUTĚŽE:
Ing. Zdeněk Hanzlík
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Ing. Ivan Kneys
HLAVNÍ POŘADATEL: 
Jiří Pelouch st.
PRAVIDLA:
pravidla Naviga 2005, pro konání jízd platí národní pravidla 2004, schválená na předsednictvu KLoM ČR
STARTOVNÉ:
výdělečně činní 100,- Kč za třídu, žáci, junioři a nevýděleční 50.- Kč za třídu
členové SMČR mají slevu 50% (při prezentaci předloží platný průkaz s vylepenou známkou pro rok 2006)

Pořadatel si vyhrazuje právo, vyžadovat 50 Kč za třídu v případě zaslání přihlášky po termínu.

PŘIHLÁŠKY:
Písemně na přiloženém tiskopise "Přihláška" mailem, faxem nebo poštou nejpozději do 28.8.2006 na adresu:

Ing. Zdeněk Hanzlík

Lhenická 1

370 05 České Budějovice

hz-hanzlik@app-projekt.cz        tel. 603 889 130

 

                                              přihlášení závodníci

PROTESTY:
písemně s vkladem 100.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 min. po incidentu
FREKVENCE:
27 a 40 MHz, dle Generální licence číslo GL-15/R/2000. Pásmo 35 Mhz není povoleno, je určeno pouze leteckým modelářům
PRESENTACE:
 1.9.2006 od 18.00 do 20.00 hod

2.9.2006 od 08.00 do 09.00 hod

UBYTOVÁNÍ:

Zajistí si každý sám.

Penzion Borovský mlýn  - 300 m od místa soutěže

                        Tel/fax: 387/981 504, mobil 604 943 868

Penzion Valeš Borovany – 2 km od místa soutěže

                        Tel/fax: 387/981 675

Hotel ALF Borovany – 2 km od místa soutěže

                        Tel: 387/980 124

Ubytování: stany, karavany je možno přímo u vody

STRAVOVÁNÍ:
Každý účastník si zajišťuje sám.


Předběžný časový plán soutěže (bez záruky)
Pátek   1.9.
17.00 - 19.00

18.00 - 20.00

- tréning

- presentace účastníků

Sobota 2.9.
  8.00 - 9.00

  9.00
  9.15 - 12.45
12.45 - 13.45
13.45 - 18.15

- presentace, trénink

- zahájení soutěže
- I. kolo FSR400, ECO, FSRE, MONO, HYDRO
- přestávka na oběd

 - II. kolo FSR400, ECO, FSRE, MONO, HYDRO

Neděle 3.9.
 9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.15 - 16.30
- III. kolo FSR400, ECO, FSRE, MONO, HYDRO
- přestávka na oběd
- IV. kolo FSR400, ECO, FSRE, MONO, HYDRO
 - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Přesný časový rozpis jednotlivých startů bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.