Propozice páté soutěže seriálu Mistrovství ČR
lodních modelářů
skupin F1, FSRE21, MONO, HYDRO s elektrickým pohonem
Praha  17.9.- 18.9.2005

POŘADATEL:
z pověření KLMČR pořádá RCModell Praha 4
KATEGORIE:
F1E-1kg, F1E+1kg, FSR 400, FSRE-21, Eco, Eco-S, Monol, Mono2, Mono3, Hydro1, Hydro2, Hydro3,
MÍSTO KONÁNÍ:
Nádrž mezi Košíkem a Sádkou ( Osohova ul. u OMV čerpací stanice)
PRAVIDLA:
 Naviga 2005 a dle národních pravidel
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
ing. Ivan Kneys
VEDOUCÍ STARTOVIŠŤE:
ing. Vladimír Valenta
OBSLUHA POČÍTAČE:
 ing. Ivan Škába
PŘIHLÁŠKY:
na přiloženém formuláři do 13.09. 2005 na adresu:
Zdeněk Fišer, Tel: 602 388771 - z.fiser@cbox.cz
STARTOVNÉ:
Senioři 50.- Kč za třídu, junioři 25.- Kč za třídu
nečlenové SMČR dvojnásobek
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace
PROTEST:
písemně s vkladem 100.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 60 min. po incidentu
DOKLADY:
Členský průkaz-sportovní licence členů SMČR
FREKVENCE:
27MHz a 40 MHz, dle Generální licence číslo GL-15/R/2000.


 časový plán soutěže bude zveřejněn po ukončení prezentace.

 

 

Začátek závodu 17.9.2005 v 9,30 hod.

 

 
Na Vaši účast se těší pořadatelé.