Propozice druhé soutěže seriálu Mistrovství ČR 

lodních modelářů skupiny M 

POŘADATEL:
Klub lodních modelářů Plzeň - Doubravka
ČÍSLO SOUTĚŽE:
LO-22
DATUM:
12.6. - 13.6.2004
MÍSTO KONÁNÍ:
Ejpovice u Plzně - autokemping Diana
VYPSANÉ TŘÍDY:
FSR E 400, ECO Standard, ECO Expert, Mono 1-3,
Hydro 1-3, FSRE
ŘEDITEL SOUTĚŽE:
Michal  Kneys
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Ivan Kneys
Obsluha počítače:
Ivan Škába
PRAVIDLA:
pravidla Naviga 2003, pro konání jízd platí národní pravidla 2004, schválená na předsednictvu KLoM ČR
PODMÍNKY ÚČASTI:
doručení přihlášky  do 9.6.2004 na adresu:
Ivan Kneys, Kostincova 14, 326 00 Plzeň

tel. +420 603 415 677      e-mail: kneys@atlasl.cz
STARTOVNÉ:
Senioři 100,- Kč za třídu, junioři 50.- Kč za třídu
členové SMČR mají slevu 50%
PROTESTY:
písemně s vkladem 100.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 60 min. po incidentu
DOKLADY:
Členský průkaz-sportovní licence členů SMČR
FREKVENCE:
27 a 40 MHz, dle Generální licence číslo GL-15/R/2000
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace

pozvaným juniorům ze širšího reprezentačního týmu, kteří se zůčastní soustředění a soutěže seriálu Mi ČR, bude poskytnuta částečná úhrada nákladů

UBYTOVÁNÍ:
zajištěno v Autokempu Diana
STRAVOVÁNÍ:
v místní restauraci.


Časový plán soutěže (bez záruky)
Pátek   11.6.
16.00 - 18.00

18.00 - 20.00

- porada ved. skupiny M s účastníky soustředění mládeže

- presentace účastníků, trénink

Sobota 12.6.
  8.00 - 8.30

  9.00
  9.15 - 12.40
12.40 - 14.00
14.00 - 18.30

- presentace, trénink

- zahájení soutěže
- I. kolo FSRE, MONO, HYDRO
- přestávka na oběd

 - II. kolo FSRE, MONO, HYDRO

Neděle 13.6.
 8.00 - 8.45
 9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.15 - 16.30
 - snídaně, tréning
- III. kolo FSRE, MONO, HYDRO
- přestávka na oběd
- IV. kolo FSRE, MONO, HYDRO
 - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Přesný časový rozpis jednotlivých startů bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

 

Přihláška na LO 22    (12.6.- 13.6.2004)