INFORMACE Z NAVIGY

Disciplinární opatření                         (k doplnění všeobecných pravidel Naviga )

Disciplinární opatření platí při všech oficielních závodech Naviga, to jsou mezinárodní závody, kontinentální a světová mistrovství, , kontinentální a světové soutěže a platí po dobu konání soutěže.

 

Tímto pravidlem se řeší prokazatelné slovní urážky, provokace vyvolané jednáním účastníků a všechna fyzická napadení osob, stejně jako nesportovní chování.

 

Při slovních urážkách a napadeních může být po oboustranné  vzájemné dohodě zúčastněných od potrestání upuštěno.

 

V případě fyzického napadení se musí k jednání o incidentu přivolat jury. Jestliže jury zjistí, že k incidentu skutečně došlo, účastník je s okamžitou platností diskvalifikován a nesmí se dále zdržovat na závodišti. Mimo to je Jury povinná incident dále ohlásit presidiu Naviga za účelem případných dalších opatření.

 

Toto pravidlo určuje práva a povinnosti jednotlivých funkcionářů v případě disciplinárních přestupků při oficielních soutěžích Naviga

 

Vedoucí startoviště:

Vedoucí startoviště může diskvalifikovat závodníka nebo družstvo ( při skupinových závodech) v jednotlivé jízdě.

 

Jury :  (definována ve všeobecných pravidlech

Jury může udělit diskvalifikaci pro jednu jízdu, danou kategorii, nebo také pro celý závod. Odvolání proti rozhodnutí jury není možné. V případě hrubého pochybení je nutné vypracování hlášení  presidiu Naviga za účelem dalších možných opatření

 

Presidium Naviga:

Presidium Naviga musí v případě oznámení incidentu daný incident projednat. Má ještě možnost dalších udělení disciplinárních opatření. Tyto mohou být uděleny až do trvalého zákazu startu na všech oficielních závodech Naviga.

 

Proti rozhodnutí presidia je možné odvolání u smírčiho soudu. Smírčí soud projednává odvolání buď písemně, nebo ve zvláštních případech na generálním zasedání Naviga.

 

Proti rozhodnutí smírčího soudu už není možno se odvolat. Právní cesta projednávání je vyloučena. Vyrozumění zúčastněných o definitivním konečném rozhodnutí následuje písemnou formou.

 

Platné od 1.4.2003 (Rozhodnutí presidia Naviga 22.3.03)

 

 

přeložil Vr. Švorčík