Přihláška mistrovství ČR 2003 – Lo  26                         

 

 

 

Jméno:  .......................................        Příjmení:  ..............................................................

 

Ulice:   ................................................................................................................................

 

PSČ:    .....................     Místo:    ........................................................................................

 

Telefon:   ............................................    Fax:   .......................................

 

E – mail:   …………………………….

 

Datum narození:   ....................................    Číslo licence:  .........................................

 

Věková kategorie:   *)            junior                      senior                                  

 

Přihláška ve třídě:   *)          F1E - 1kg      F1E+1kg       F3-E  

( min. 3 krystaly

FSR-EccoS

FSR-Ecco

FSR E21

FSR 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONO 1

MONO 2

MONO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO 1

HYDRO 2

HYDRO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ubytování:         Žádám  o zajištění   *)         ANO                 NE              ( 100,- Kč/noc)

 

                            počet lůžek     ..............        z   5.   na   6.  9.   2003

                           

                            počet lůžek     ..............        z   6.   na   7.  5.   2003

 

                             jiný požadavek:      ....................................................................................

 

 

 

Uzávěrka přihlášek výhradně na tomto formuláři  3. 9. 2003.

 

 

 

 

 

 

*)      nehodící se škrtněte