Propozice prvé soutěže seriálu Mistrovství ČR
lodních modelářů
skupiny M s elektrickým pohonem
LO - 22.

POŘADATEL:
Svazu modelářů ČR
POVĚŘENÝ KLUB:
Lodní modeláři Náchod r.č. 148
ČÍSLO A DATUM SOUTĚŽE:
LO-22      2.5. - 3.5.2009
TŘÍDY:
F1E, F3E,  Mini Eco St., Mini Eco Exp., Eco LIPO, Eco st., Eco exp., Mono1, Mono2, Hydro1, Hydro2, FSRE
PRAVIDLA:
Pravidla Naviga 2007 s doplňkem 2009 + národní pravidla
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
ing. Ivan Kneys CZ - 21/A
HLAVNÍ POŘADATEL:
Jiří Linhart
VKLADY:
senioři 100,- Kč za třídu, junioři 50,- Kč za třídu
PŘÍSTUP:
viz směrnice SMČR č.10, čl.  II, odst. 3
HODNOCENÍ:
1. - 3. místo diplom, bodové hodnocení MiČR
PROTEST:
písemně s vkladem 300.- Kč hlavnímu rozhodčímu do 60 min. po incidentu
PŘIHLÁŠKY:
Pomocí elektronické přihlášky "ON LINE" ,  nejpozději do 28.04.2009

nebo na adresu linhartjiritz@seznam.cz

na přiloženém formuláři

který je možno zaslat též na adresu:

Jiří Linhart
Martincova 515
549 32 Velké Poříčí
tel./fax 491482449

DOKLADY:
Členský průkaz - sportovní licence členů SMČR se zaplacenou známkou za rok 2009 
KMITOČTY: 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz (DSM Spektrum), dle platných "Všeobecných oprávnění" ČTÚ
NÁHRADY:
veškeré náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace
UBYTOVÁNÍ: Zajištěno v autokempu Náchod - Běloves
STRAVOVÁNÍ: Občerstvení zajištěno v restauraci "NA KOUPALIŠTI" v místě konání soutěže
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
ČSD Náchod, ČSAD Náchod, z nádraží směr Č.Kostelec cca 1,5 km vlevo za koupalištěm.


Rámcový časový plán soutěže (bez záruky)
Pátek    1.5.
16.00 - 19.00

- presentace účastníků, trénink

(poslední možnost změn a oprav přihlášek !!!!)

Sobota  2.5.

07.30 -08.15 08.30 - 09.15
09.30 - 13.00
13.00 - 14.00

14.00 - 18.00

 

- presentace, trénink

 - F3E

- I. kolo F1E, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
- přestávka na oběd
- II. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE, F1E

  Mini Eco Team

Neděle  3.5.
08.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.30

    16.00

 - F3E, III. kolo F1E, ECO, MONO, HYDRO, FSRE
 - přestávka na oběd
 - IV. kolo ECO, MONO, HYDRO, FSRE

- vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

přesný časový plán soutěže bude zveřejněn po ukončení prezentace.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.